Sau 30 ngày nhịn ăn gián đoạn, của mọi người như thế nào?

Có hàng ngàn người đã tham gia thử thách 30 ngày nhịn ăn gián đoạn cùng Em Maii.

Có thể trước đó, mọi người đã trải qua nhiều giải pháp giảm cân, dinh dưỡng nhưng có thể giảm được một số kg rồi lại bị tăng lại hoặc nó gây khó khăn khi bắt đầu cũng như duy trì nó.

Dưới đây là những kết quả mọi người gửi cập nhật về cho Em Maii

Hãy cùng theo dõi những kết quả biến đổi của mọi người, dù ít hay nhiều: Bạn cũng có thể là một trong những người đạt được kết quả này.

Hãy thử tưởng tượng.....
"MỠ BỤNG" của Bạn sẽ BIẾN MẤT mãi mãi

Hàng ngàn người đã có kết quả biến đổi từ trong ra ngoài!

Bắt đầu sớm hay bắt đầu muộn, không quan trọng bằng bắt đầu ngay!

Nếu Bạn đang gặp khó khăn và không biết bắt đầu từ đâu, hãy nhắn Em Maii để Em Maii đồng hành và hỗ trợ Bạn nhé. Em Maii có kinh nghiệm có thể giúp Bạn.
Bạn không cô đơn, Bạn có Em Maii và hàng ngàn người đồng hành!